Izinto eziyingozi zosizo lokuqala ongase ukholelwe ukuthi ziyiqiniso – Kanti akusizona

by Dr Carmen, #MomDoc
Izinto eziyingozi zosizo lokuqala ongase ukholelwe ukuthi ziyiqiniso
Reading Time: 3 minutes

Ngivame ukumangala ngezindlela ezinye zeziguli zami ezikuphatha ngayo ukulimala kwazo ngaphambi kokuba zize egumbini lezimo eziphuthumayo.

Ngicabanga ukuthi nomama wami uqobo unecala lokusebenzisa izindlela ezixakile ngisakhula.

Ngokuhamba kweminyaka, iseluleko sezokwelapha nokuphatha kuye kwavela. Okungase kube nengqondo eminyakeni edlule manje sekuphelelwe yisikhathi futhi esikhundleni socwaningo oluzwakalayo futhi ngokuvamile kunengqondo. Nazi izindlela ezimbalwa zosizo lokuqala ezinganaqiniso engizibone eminyakeni edlule.

1. Ingabe kufanele ubeke ibhotela lapho ushile?

Umqondo walento awulungile neze. Ibhotela ingasiza ekudambiseni ubuhlungu bokuqala obubangelwa ukusha ngenxa yomphumela wayo oqondile wokupholisa. Lokhu, nokho, akuhlali isikhathi eside ngoba ibhotela, nanoma iyiphi into enamafutha yalolo daba, empeleni izobambezela ukuphuma kokushisa esikhumbeni.

Lokhu kusho ukuthi ukushisa okuvalelekile kungaqhubeka kushisa isikhumba. Kunalokho gijimisa indawo ethintekile ngaphansi kwamanzi kampompi apholile ahambayo kuze kube yimizuzu engama-20 ngokushesha ngemva kokusha.

2. Ingabe kufanele uncikise ikhanda lakho emuva ngesikhathi wopha ngamakhala?

Lena ngiyibona njalo futhi ayilungile neze.

Uma uncikisa ikhanda lakho emuva ngesikhathi wopha ngamakhala nakanjani uzogwinya igazi. Leli gazi lingacasula isisu futhi libangele isicanucanu nokuhlanza. Kungase kukubangele nokuthi uminyanise. Kunalokho ncinza ikhala uvale futhi ubhekise ikhanda lakho phambili.

3. Ingabe kufanele ufake okuthile emlonyeni womuntu lapho eba nokuquleka?

Lokhu kuvame ukwenziwa ukuze kuzanywe ukuvimbela umuntu ukuthi alume ulimi lwakhe ngesikhathi sokuquleka. Ukuluma ulimi kwenzeka kaningi, kodwa akuvamile ukuba kubangele ukuvinjwa kwendlela yokuphefumula. Kungenzeka ukuthi ubangele ukuvaleka kwendlela yokuphefumula kunoma yini oyifakile emlonyeni.

Ukuquleka kungase kubonakale kusabisa ngempela kodwa kungcono ukuhambisa lowo muntu endaweni eyisicaba futhi usule indawo eseduze kwakhe ukuze angakwazi ukuzilimaza, kuyilapho elinde ukuba kuphele ukubanjwa.

4. Ingabe kufanele usebenzise ukuhlikihla utshwala enganeni, uma ishisa?

Abazali abaningi bazama ukunciphisa umkhuhlane wengane yabo ngokuhlikihla utshwala ngokuqondile esikhumbeni noma ngokuwufaka endaweni yokugezela isipontshi.

Njengoba utshwala buhwamuka bungapholisa kakhulu isikhumba futhi bungasiza ekwehliseni imfiva. Inkinga ngalokhu ukuthi ukuhlikihlwa kotshwala (isopropyl alcohol) nakho kushesha ukumuncwa esikhunjeni bese kuhogela intuthu, okungaholela ekutheni kube nobuthi botshwala.

5. Ingabe kufanele ugcine ingane ingalali ngemva kokuqhunyiswa ekhanda?

Abazali bavame ukungibuza ukuthi ingane yabo ivunyelwe yini ukulala ngemva kokungqongqoza ekhanda. Akusanconywa ukugcina umuntu ephapheme ngemva kokulimala ekhanda. Ukukhathazeka njalo kwakungukuthi uma umuntu elele angavuki.

Uma kungekho amafulegi abomvu ngakho-ke kwamukeleka ngokuphelele ukuvumela ingane yakho ukuba ilale. Ukulala empeleni kubaluleke kakhulu ukuze ubuchopho buphole.

6. Ingabe kufanele uphakamise izingalo zakho ngaphezu kwekhanda lakho uma uklinywa noma ukhwehlela?

Umuntu onokuvaleka kwendlela yokuphefumula kancane usazokwazi ukukhwehlela. Akufanele wenze okunye ngaphandle kokukhuthaza ukukhwehlela. Lapho ngiseyingane, umama wayevame ukungenza ngiphakamise izingalo zami ngaphezu kwekhanda lami. Lokhu kungaba yingozi ngempela ngoba uma uphakamisa izingalo zakho, lokhu kunyakaza kubangela ukuthi intamo nayo inyakaze. Into ebangela ukucasuka ingase iqhubeke ishone phansi kumzila womoya futhi ibangele ukuvinjwa okuphelele.

7. Ingabe kufanele uhlanze umuntu uma egwinye ushevu ongase ube nawo?

Ungayenzi ingane yakho noma omunye umuntu ahlanze ngokunikeza isiraphu ye-Ipecac noma ngokufaka umunwe wakho emphinjeni.

Lokhu kungaba yingozi kakhulu, ikakhulukazi uma ushevu ogwinywe uyasha noma ugqwala. Into ingase iphefumulelwe emaphashini lapho ihlanzwa futhi ingabangela umonakalo omkhulu.

Lento ingase futhi ibangele umonakalo omkhulu olwelweni lomminzo lapho uhlanzwa. Into engcono kakhulu ongayenza ukushayela i-ambulensi noma uqonde ekamelweni lakho eliphuthumayo eliseduze. Izinto eziyingozi zosizo lokuqala ongase ukholelwe ukuthi ziyiqiniso

8. Uma umuntu ezizwa equlekile, kufanele yini ahlale nekhanda lakhe phakathi kwamadolo?

Uma wenza lokhu bese kuthi umuntu ogobile aquleke, angawa esihlalweni alimale. Ukuquleka ngokuvamile kubangelwa ukuncipha kwegazi eliya ebuchosheni. Uma uhlezi futhi ufaka ikhanda lakho phakathi kwemilenze yakho uzokwandisa kancane ukugeleza kwegazi ukuya ebuchosheni. Kungcono kakhulu ukwenza lowo muntu alale phansi afulathele futhi aphakamise imilenze yakhe. Uma umuntu esequlekile kufanele futhi umlalise ngomhlane bese uphakamisa imilenze yakhe.

9. Ingabe kufanele ufake ukushisa lapho uhlubukile noma uphukile?

Ukubanda kuvame ukusetshenziselwa ukulimala okukhulu nokushisa kwezimo ezingapheli. Ukushisa kubangela ukunwebeka kwemithambo yegazi, okwandisa ukugeleza kwegazi, ukuvuvukala nobuhlungu ekugcineni, futhi ukubanda kunomphumela ophambene.

Ngemuva kokulimala, ukugoqa noma ukuphuka kungcono ukufaka iqhwa ukuze usize ngokuvuvukala nobuhlungu. Ukushisa kuhle kakhulu emisipha yemisipha kanye nezinye izimo ezivuthayo ezifana nesifo samathambo. Ukushisa kunciphisa ukungezwani kwemisipha futhi kubangela ukuba imisipha ikhululeke. Ukwanda kokugeleza kwegazi okubangelwa ukushisa kusiza futhi ukususa amangqamuzana okuvuvukala abangela ubuhlungu futhi kulethe amangqamuzana okuphulukisa

10. Ingabe kufanele ubeke inyama yenkomo eluhlaza esweni elimnyama?

Cishe singayibonga i-Looney Tunes ngalena! Okuwukuphela kwenzuzo ozoyithola kule nganekwane imiphumela yamakhaza. Inyama ivame ukugcwala amagciwane ngakho-ke nakuba isiqephu esikhulu senyama eluhlaza sizosiza ekuvuvukeni, kungase kubangele ukutheleleka kwamehlo kule nqubo. Kungcono kakhulu ukufaka iphakethe leqhwa noma isikhwama esiqandisiwe.

Related Articles

Leave a Comment