Umculo uyizuzisa kanjani ingane yakho engakazalwa

by Anna-Bet Stemmet
Umculo uyizuzisa kanjani ingane yakho engakazalwa
Reading Time: 3 minutes
Zitholele umhlaba othakazelisayo womculo wangaphambi kokubeletha kanye nomthelela wawo ojulile kukho kokubili umama okhulelwe nosana lwakho. Funda kabanzi mayelana nokuthi ivuselela kanjani ukukhula kobuchopho ngaphambi kwesikhathi, inciphisa ingcindezi futhi ithuthukise ukuxhumana komzali nengane. Ibhalwe ngu-Anna-Bet Stemmet.

Ukukhulelwa yisikhathi esiyisimangaliso nesiguquguqukayo lapho umzimba kamama ukhulisa futhi ulungiselela impilo entsha. Njengabazali abakhulelwe, sivame ukufuna izindlela zokusondelana nengane yethu engakazalwa futhi siyinikeze indawo enhle. Enye indlela enhle nehehayo yokuxhumana nengane yakho ngolimi lomculo lomhlaba wonke.

Sisanda kukhuluma no-Cindy-Joy Smith, uthisha womculo kanye nomnikazi we-Aria Private Music Studio ukuze sifunde kabanzi mayelana nomhlaba othokozisayo womculo wangaphambi kokubeletha futhi sihlole izinzuzo eziningi ezinganikeza umama nengane.

Nansi eminye yemibono emangalisayo asinikeze yona:

Ukukhuthaza ukukhula kobuchopho

Uhambo lomculo luqala ngisho nangaphambi kokuzalwa. Ucwaningo oluningi luye lwabonisa ukuthi ukudlalela ingane yakho umculo esibelethweni kungaba nomthelela omuhle ekukhuleni kobuchopho bayo. Kusukela ekuqaleni kweviki le-16 lokukhulelwa, uhlelo lokuzwa kwengane luqala ukukhula, olumvumela ukuthi ezwe futhi acubungule imisindo.

“Nakuba ingane ingeke iwuqonde umculo kodwa izozama ukugxila emsindweni; futhi leso senzo sokugxila ngokwaso siyingxenye yokuthuthukiswa kobuchopho. Njengoba umculo ukudlidliza, kungase kube nokuthuthuka okuthile kokuziphendulela nokunyakaza ngenkathi ulalele umculo – njengoba umama enyakaza emculweni, kanjalo nengane. Ingane ingaze iphendule ikhanda ngezikhathi ezithile ibhekise kumsindo womculo,” kuchaza uCindy-Joy.

Ngokudlalela ingane yakho umculo omnandi, ingane ingakwazi ukuthuthukisa amakhono ayo okuqonda, amakhono olimi, nokwakheka komcabango. Izigqi ezipholile kanye nokuvumelana kungase kube nomthelela ekuthuthukisweni kokuxhumana kwemizwa ebuchosheni babo obukhulayo, kubeke isisekelo sokufunda esikhathini esizayo.

Ukunciphisa ingcindezi nokukhathazeka

Ukukhulelwa kungaba yisikhathi sokukhungatheka kwemizwa kanye nokucindezeleka ngezikhathi ezithile. Ukudlalela ingane yakho engakazalwa umculo opholile futhi opholile kungadala indawo epholile nepholile kini nobabili. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi umculo unamandla okunciphisa ama-hormone okucindezeleka kwabesifazane abakhulelwe, okuholela esimweni sengqondo esikhululekile nesizolile.

“Uma umuntu okhulelwe ewujabulela umculo maningi amathuba okuthi akhululeke. Le nqubo ikhipha amakhemikhali athile ebuchosheni bomthwali nawo athinta umzimba wabo, futhi umphumela uba ukuthi ingane nayo ibhekana nalokhu kusabela kwamakhemikhali. Ngakho-ke, ngendlela engathandeki neze yesayensi, umculo ungasiza ebudlelwaneni obuphakathi kokhulelwe nomntwana. Njengomenzeli opholile, umculo ungasiza ngisho nasekuqiniseni umfutho wegazi futhi unciphise ukukhathazeka kwangaphambi kokubeletha,” kuchaza uCindy-Joy.

Ukuthuthukisa ukuxhumana komzali nengane

Umculo unekhono eliyingqayizivele lokuvusa imizwa nokukhuthaza ukuxhumana. Ukudlalela ingane yakho umculo esibelethweni kuyivumela ukuthi ibone futhi ijwayele izwi lakho, kudala isibopho esikhethekile kusukela ezigabeni zokuqala zokukhula.

Amabhithi anesigqi nezingoma zingasebenza njengebhuloho phakathi komzali nengane, okuvula indlela yobuhlobo obuvumelanayo lapho umntwana esezelwe. Ukwengeza, okuhlangenwe nakho okwabiwe kokulalela umculo ngesikhathi sokukhulelwa kungasiza abazali bazizwe bexhumene kakhulu nengane yabo futhi bakhe umuzwa wokusondelana ngisho nangaphambi kokuba bangene emhlabeni.

Ukuthuthukisa ukujwayela nokunethezeka

Ngemva kokuzalwa, izingane zivame ukubonisa ukuthanda imisindo kanye nezingoma ezivezwe kuzo ngesikhathi sokukhulelwa. Ngokudlala njalo izinhlobo ezithile zomculo ngesikhathi sokukhulelwa, ungakha inkumbulo yomculo yengane yakho. Lokhu kujwayelana kungabalethela umuzwa wokunethezeka nokuvikeleka esikhathini sangemva kokubeletha, njengoba bezungezwe imisindo asebeyijwayele kakade.

“Ucwaningo luveze ukuthi izingane ziyakwazi ukubona umculo ezidlalwa zisesiswini kuze kube yizinyanga ezine zizelwe. Njengoba abazali abaningi bazi, lezo kungaba ezinye zezinyanga ezinzima kakhulu, futhi noma yini engasiza ekuthuliseni ingane iyinzuzo enkulu. Ngale ndlela, umculo ofanayo odlalwa enganeni esesibelethweni kwezinye izimo ubonakala usiza ekuthuliseni umntwana, nomzali naye ngenxa yalokho,” kusho uCindy-Joy. Umculo uyizuzisa kanjani ingane yakho engakazalwa Baby Yum Yum - BabyYumYum

Amanothi okugcina avela kuthisha womculo

“Sengikushilo konke lokhu, asikho isidingo sokuthwala kanzima usana olungakazalwa ngomculo amahora amaningi,” kweluleka uCindy-Joy.

“Nakuba ucwaningo luye lwabonisa ukuthi umculo we-classic unikeza ukukhuthazwa kanye nezinzuzo kakhulu ezinganeni (ezisesibelethweni nangaphandle), imizuzu embalwa ngosuku, noma ngisho nezikhathi ezimbalwa ngesonto ungaphezu kokwanele ukuzuza emculweni. Khumbula nje…uma umzali engawujabuleli umculo, izinzuzo zingakhawulelwa.

Ngingancoma ukuthi ulalele kakhulu noma yimuphi umculo noma abaculi abazokuthulisa, kungaba nguMozart, Enya, Taylor Swift, ACDC noma Metallica. Ungaziphoqi ukuthi ulalele into ongayithandi, ikakhulukazi uma uhlela ukuyisebenzisela ukuthulisa ingane yakho uma isizelwe. Gcina ingqondo yakho enengqondo futhi uvumele umculo wakho ukusize ukhumbule ukuthi ungubani, ngisho nangemva kokuba usunengane yakho.”

Ngamafuphi, amandla omculo awanayo imingcele, futhi imiphumela yawo ethakazelisayo ingaqala ngisho nangaphambi kokuzalwa. Ngokudlalela ingane yakho umculo esibelethweni, uyinikeza umhlaba wokuvuselela, ukunethezeka, nokuxhumana. Kusukela ekuthuthukiseni ubuchopho babo kuya ekwehliseni ingcindezi, umculo unikeza inqwaba yezinzuzo kubo bobabili umama nengane ngendlela elula nejabulisayo.

Related Articles

Leave a Comment